Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Melkvee en eigen voederwinning.

Wij en ons bedrijf

In Assenede, op de grens tussen Polders en Houtland, baat de familie Perneel een gespecialiseerd melkveebedrijf uit. In de zomer grazen de 120 melkkoeien op weilanden rondom het bedrijf. Hierdoor kan de melk als ‘weidemelk’ geleverd worden aan zuivelverwerker Inex. Op het overige gedeelte van de 40 hectare bedrijfsoppervlakte teelt de familie voedergewassen voor de dieren: maïs, gras, luzerne en tarwe.

Voor de rest van het ruwvoeder dat nodig is én om de rundveemest te kunnen afzetten, zijn er afspraken met akkerbouwers uit de regio. Zo blijft de keten kort. In 2014 bouwde de familie Perneel een nieuwe melkveestal. De oude melkveestal werd omgebouwd tot een vernieuwde stal voor de jonge dieren, uiteraard met de nodige aandacht voor het comfort van het melk- en jongvee. Maar ook arbeidsefficiëntie en arbeidsveiligheid voor de boer waren belangrijk in het (ver)bouwverhaal.

De jongere generatie, twee zonen en een dochter, zetten zich achter een wetenschappelijk gestuurde fokkerij. De focus hierbij wordt gelegd op een combinatie van hoge vet- en eiwitgehaltes in de melk, goede melkproductie en een hoge levensduur bij de dieren. Ook de bijzondere aandacht voor de hygiëne bij de kalveropfok is een van de stokpaardjes op het melkveebedrijf. Voorbijrijdende fietsers kunnen een blik werpen op de melkkoeien in de stal of de omliggende weilanden. Boerenzwaluwen vinden elk jaar in de lente hun weg terug naar het melkveebedrijf en sinds vorig jaar heeft ook een kolonie oeverzwaluwen een tijdelijke thuis gevonden rond het melkveebedrijf.

Wist je dat…

Ze op dit melkveebedrijf het vet- en eiwitgehalte van de melk hier bijsturen met wetenschappelijk onderbouwde fokkerij?

fgf