Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Wij en ons bedrijf

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen zet in op een toekomstgerichte pluimveehouderij via onderzoek in praktijk uitwisseling van kennis.  Het Proefbedrijf heeft eigen unieke proefstallen voor 31.000 leghennen en 42.000 vleeskippen. We werken rond thema’s die belangrijk zijn voor de pluimveehouder/­houdster zoals diergezondheid en dierenwelzijn, rentabiliteit, emissies, circulaire grondstoffen, gebruik van alternatieve waterbronnen...

We houden verschillende rassen en hebben een mix van systemen, die ook op Vlaamse bedrijven te vinden zijn. We zijn een onderzoekscentrum voor pluimvee­houders en zetten in op thema’s die voor hen van belang zijn. Maar we gebruiken onze resultaten voor de hele pluimveesector en communiceren ze bijvoorbeeld ook naar iedereen zie zelf kippen in de tuin houdt.

Bij ons kan je zien hoe leghennen en vleeskippen in verschillende systemen worden gehouden. Ook ontdek je hoe we water recupereren, hoe we bloedluizen bestrijden, ammoniakemissie meten, dierenwelzijn meten en verbeteren...

Wat valt er die dag te beleven?

Volg een route op het bedrijf met verschillende posten met interactieve uitleg over onderzoeksprojecten en kleine demonstraties. De leghennenstal staat leeg waardoor bezoekers er vrij kunnen rondlopen en van op de eerste rij zien welke systemen er aanwezig zijn en welke onderzoeken er gebeuren. De vleeskippen kunnen bezocht worden via de bezoekersgang. Er zal catering zijn en kinderanimatie voor de jongste bezoekertjes. We voorzien een kleine attentie voor de aanwezige kinderen.

Wist je dat…

Je bij ons kan zien hoe leghennen en vleeskippen in verschillende systemen worden gehouden?

fgf