Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Wij en ons bedrijf

’t Waterbos is een familiaal, gemengd akkerbouw- en zoogkoeienbedrijf, gelegen in de landelijke gemeente Veltem-Beisem. Hier telen wij aardappelen voor de thuisverkoop. Daarnaast verbouwen we ook wintertarwe en wintergerst, koolzaad, voederbieten en mais. Er is ook heel wat grasland beschikbaar voor de 200 runderen van het Belgisch witblauw ras. We zijn een zoogkoeienbedrijf, met elk jaar ongeveer 90 geboortes. Onze kalveren worden gezoogd door de koe, een methode die nog maar zelden toegepast wordt!

De dieren vertoeven hier vaak op de weide om lekker te kunnen grazen. Het stro waar ze op liggen en hun voeders worden bijna volledig op het bedrijf geteeld en aangevuld met witloofwortelen van een boer uit de buurt. In 2003 startten we met een hoeveslagerij en 10 jaar later met een hoevewinkeltje. Dit bleek al snel te klein en in 2020 werd met de bouw van een nieuwe, grotere hoeveslagerij en hoevewinkel volop de kaart getrokken van de korte keten. In de hoeveslagerij worden enkel vrouwelijke dieren versneden die maximaal driemaal gekalfd hebben. Dit is de sleutel voor maximale kwaliteit en smaak van het vlees. Het assortiment in de winkel werd uitgebreid met groenten, fruit en zuivel van collega’s en met streekproducten.

Wat valt er die dag te beleven?

Bezoekers hebben vrije toegang tot de stallen. Infoborden geven alle informatie. Voor kinderen voorzien we kinderanimatie, een springkasteel en onze leuke stropiramide. Natuurlijk kan je ook genieten van een hapje en een tapje. Onze hoevewinkel is de volledige dag geopend.

Wist je dat…

2023 een feestjaar is, met 20 jaar hoeveslagerij en 10 jaar hoevewinkel?

fgf