Menu

Specialisatie melkvee

De familie Moyaert in Torhout heeft een gemengd bedrijf met akkerbouw, vleesvee, loonwerk, varkens, groenteteelt en niet te vergeten kleinfruit.

Bjorn Moyaert en Cindy Vandevoorde, beiden 37 jaar oud, namen in 2002 het gemengd bedrijf van Cindy haar ouders over en gingen voluit voor de specialisatie melkvee. Het echtpaar heeft drie kinderen: Fien is 12, Laure is 10 en Sam is 6 jaar. Het bedrijf wordt in hoofdzaak gerund door Bjorn. Cindy is regentes wiskunde en geeft les in Torhout. Maar voor en na kan Bjorn op haar rekenen voor allerlei taken zoals voor de verzorging van de kalveren.

Vandaag worden er 100 koeien gemolken en zitten er 70 stuks jongvee. Tien jaar geleden nam Bjorn van een gepensioneerde buurman nog een tweede bedrijf over. Daar zijn nog 750 vleesvarkensplaatsen. Het areaal beslaat ongeveer 70 ha met in hoofdzaak voeder voor de koeien: gras, maïs, voederbieten en wintergerst om zelf te vervoederen. Maar Bjorn heeft ook nog aardappelen, spinazie en bloemkool voor de industrie. Sinds begin dit jaar is er een mestvergistingsinstallatie in gebruik.

Gezonde koeien en voeder van topkwaliteit

Goed voer voor gezonde koeien

Als we aan Bjorn vragen wat de belangrijkste zaken zijn om een goede melkveehouder te zijn, dan moet hij niet lang nadenken over zijn antwoord. “Alles begint bij gezonde koeien. Je moet tijd maken voor je dieren. Je moet de problemen voor zijn, preventief optreden. De dieren moeten een comfortabele stal hebben. De nieuwe melkveestal uit 2013 is ruim en goed verlucht. De koeien voelen er zich prima thuis. Ze liggen in diepstrooiselboxen die gevuld worden met een mengsel van stro, kalk en water. Een mestschuif gaat regelmatig op en af en houdt de stalvloer proper. De koeien worden gemolken door een melkrobot. Dat steeds terugkerend ritueel maakt hen rustig.

Iedere maand komt de dierenarts langs om de rantsoenen te bespreken en om de koeien te scannen op drachtigheid. “Het voeder moet van topkwaliteit zijn. Daarom wil ik de akkerbouwteelten zo goed verzorgen als de groenten. De combinatie tussen akkerbouw en groenten is wel interessant in het kader van teeltafwisseling.” Ondertussen draait ook de mestvergister op volle toeren. Het digestaat wordt opgeslagen in de mestkelder van de oude zeugenstal. Digestaat is een efficiënte meststof vooral omdat de aanwezige nutriënten goed beschikbaar zijn voor opname door de planten.

Bedrijf op maat

In de nieuwe stal is plaats voor een goede 60 koeien. Bij de bouw is er rekening mee gehouden dat de stal kan vergroot worden en er is al plaats voorzien voor een tweede robot. Vandaag staan er ook nog wat koeien in de oude melkveestal. “De bedrijfsomvang van vandaag is de schaal die we willen”, zeggen Cindy en Bjorn overtuigd. “We hebben een goed evenwicht op het vlak van beschikbare arbeid, op het vlak van diversificatie en risicospreiding, op het vlak van tijd voor het gezin en sociale tijd en op het vlak van milieu. Op termijn zal de stal verlengd worden en verhuizen de koeien uit de oude stal naar de nieuwe.” In 2009 stond Bjorn mee aan de wieg van de machinering waarbij nu al 17 veehouders aangesloten zijn. “Die vorm van samenwerking tussen landbouwers levert een flinke besparing op inzake machinekosten. Ook wordt zo het sociaal contact tussen de landbouwers versterkt.”