Menu

De weg naar (h)eerlijk vlees

Stijn en Lindsy Moyaert baten in Bekegem landbouwbedrijf ’t Oud Hof uit. Zij zijn gestart met de hoeveverkoop van rund- en varkensvlees.

In 2010 namen Stijn en Lindsy als vierde generatie het bedrijf over van de ouders van Stijn. Het echtpaar heeft 2 kleine kinderen. Julie is 2,5 jaar en Tibo is 10 maanden oud. Op dit gemengd bedrijf zijn de bedrijfstakken akkerbouw, varkens en rundvee. De veestapel bestaat uit 150 runderen van het Belgisch witblauw ras waarvan 50 zoogkoeien. De laatste jaren is er een mooie vooruitgang geboekt in de kwaliteit van de veestapel op weg naar een economische fokkerij. Ieder jaar worden enkele stieren verkocht als dekstier.

Het rantsoen bestaat uit gras, maïs en granen. De afmestperiode duurt 2 maanden of meer, al naargelang het dier vordert. Er worden enkele stieren afgemest voor rosékalfsvlees. Ook varkensvlees van de op het bedrijf gekweekte Piétrain varkens wordt verkocht. Alle dieren worden slachtrijp gemaakt op de hoeve met veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Door een goede hygiëne op het bedrijf en een doordachte preventieve aanpak is er weinig ziekte en kan men het antibioticaverbruik laag houden.

Modern kleedje

“De dieren die we selecteren voor thuisverkoop, zijn 4 jaar oud en hebben gemiddeld 3 keer gekalfd”, vertelt Stijn. “In die conditie hebben ze vlees met veel smaak en een mooie kleur. Belgisch witblauw is volgens ons het beste ras, met de beste vleeskwaliteit. Zacht, zeer smaakvol en mager.” Stijn en Lindsy zijn pas dit jaar gestart met de thuisverkoop van hun eigen vers vlees. “Eigenlijk doen wij niets anders dan het concept van vroeger in een modern kleedje steken”, verduidelijkt Lindsy. “Op onze website www.heerlijkvlees.be kan je met andere mensen samen een koe kopen. (H)eerlijk vlees, recht van onze boerderij! Via de website kan de klant zijn bestelling plaatsen. Daar staat ook een teller en bij elke bestelling gaat die omhoog. Staat de teller op 100%, dan is de hele koe verkocht. Tijd om ze naar het slachthuis te brengen. Voor rundvlees kan de klant kiezen tussen een pakket van 6 of 10 kg.”

Stijn vervoert de dieren naar het slachthuis in Diksmuide en zorgt ervoor dat ze zo weinig mogelijk stress hebben. Het karkas wordt daar door de slager opgehaald. Die versnijdt in zijn professioneel atelier het karkas in kleine porties. Die worden vacuüm verpakt en geëtiketteerd. “Het vlees wordt op zaterdag opgehaald bij de beenhouwer en in onze frigo’s opgeslagen”, legt Lindsy uit. “Zondag maken we de vleespakketten klaar die we zelf thuis bij de klanten bezorgen. Maandag maken we de rest van de pakketten klaar, steeds volgens de wensen van de klant. Die kunnen hun pakket maandagavond ophalen. Gemiddeld zijn we anderhalve dag ‘per koe’ bezig met het maken en verdelen van de pakketten.”

Goed gevoel

“Wij zijn begonnen met thuisverkoop omdat we fier zijn op onze producten en omdat we ons goed voelen bij het model van de korte keten”, klinken Lindsy en Stijn overtuigd. “Korteketenverkoop heeft tal van voordelen. Die staan ook opgesomd op onze website. We verzetten ons tegen de negatieve beeldvorming rond vlees. Dit heeft gevolgen voor heel de sector. Wij leveren steeds vlees van goede kwaliteit af. Toch willen de mensen geen vlees meer eten omdat ze vinden dat ze niet meer dezelfde kwaliteit als vroeger op hun bord krijgen. Wat gebeurt er met ons product bij de verwerking in de keten? Daar weten we het fijne niet van. Onze klanten zeggen ons dat ons vlees duidelijk van betere kwaliteit is. Wij willen onze fierheid over ons product met iedereen delen. Het contact met de consument is belangrijk. Het principe van de korte keten spaart ook het milieu. De ecologische voetafdruk van vlees rechtstreeks van de kweker is beperkt.”

Proevertjes

“Van het FAVV kregen we concrete informatie over wat ons te doen stond. We bouwden een aparte verkoopruimte met frigo en toog. Er zijn ook tal van andere kosten: etiketten, een weegschaal, het ontwerp van het logo en de website, reclame … We hebben 10.000 flyers verdeeld in de omliggende dorpen en voeren promotie via Facebook en onze website. We hadden twee artikels in een plaatselijk blad. Als we kunnen starten met één koe per maand te verkopen, dan zijn we best tevreden. We hadden direct tussen 35 en 40 klanten waarvan we er slechts enkelen persoonlijk kenden. Een mooie start! In de zomer gaan we ons presenteren op enkele markten en er proevertjes aanbieden. Het verhaal begint pas!”