Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Wij en ons bedrijf

Wij zijn een akkerbouw­ en vleesveebedrijf. We kweken dieren en verzorgen ze tot ze klaar zijn om naar het slachthuis te gaan. Onze runderen zijn van het witblauwe ras. We kiezen voor dat ras omwille van het lekkere malse vlees, de aaibaarheid en het rustige karakter van de dieren en de heel lage voetafdruk naar het klimaat toe. Wij zijn met het milieu begaan en produceren onze stroom gedeeltelijk zelf door middel van zonnepanelen. Voor de akkerbouw in de Haspengouwse leemstreek streven we naar een bodem met een hoog koolstofgehalte. Dat doen we door gebruik te maken van onze stalmest, hoogwaardige groenbemesters en door niet­-kerend te werken.

Dit doen we om onze gronden te wapenen tegen de klimaatveranderingen. Wij werken er ook al 23 jaar heel bewust aan om erosie tegen te gaan door niet­-kerend te werken op de hellende percelen en door grasstroken aan te leggen. Ook het bodemleven vinden we heel belangrijk. Opvallend is dat onze dieren leven op twee vierkanthoeves, gehouden midden in de dorpskern. Ze grazen in het valleigebied en op kleinere percelen en op percelen die minder geschikt zijn voor de akkerbouw. Daarnaast telen we granen, suikerbieten, cichorei, aardappelen, mais en erwtjes.

Wat valt er die dag te beleven?

Je kan kennismaken met de werking van het bedrijf. De kinderen kunnen knuffelen met de kalfjes. Verder kan je een demoveld bezoeken van de Tiense Suikerraffinaderij rond biodiversiteit en koolstofopslag-onderzoek. We verwennen de kinderen met een stroberg, een rodeostier en leuke spellen. Een hapje en een drankje kunnen genuttigd worden. Er loopt een fietstraject tussen de drie deelnemende bedrijven in Tongeren.

Wist je dat…

Vlaamse boeren jaarlijks zo’n 1.500.000 ton aardappelen produceren?

fgf