Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Kris en Isabel Muys-Van den Bulke

Melkvee

Kris en Isabel melken elke dag 120 koeien. Daarnaast gebeurt er op dit bedrijf ook heel wat akkerbouw. Het gezin bewerkt 58 hectare grond; Daarop telen ze onder andere mais, voederbieten en gerst. De rest zijn weilanden die ze maaien en waar de koeien kunnen grazen. De melk van de koeien is Campina Weidemelk. Om dat label te krijgen hebben de koeien veel ruimte nodig, en moeten ze elk jaar ook minstens 720 uren doorbrengen op de weide. Kris en Isabel zorgen er via een doordacht management voor dat die weidegang rustig wordt opgebouwd, zodat de koeien er optimaal van kunnen genieten. Vorig jaar bouwden Kris en Isabel een nieuwe stal voor de koeien die geen melk geven en voor het jongvee en de machines. Het regenwater dat van het dak van die stal loopt, wordt opgevangen en kan later gebruikt worden op het bedrijf, bijvoorbeeld om schoon te maken. Daarnaast hebben Kris en Isabel een pocketvergister. Zo kunnen ze de mest van hun koeien gebruiken om elektriciteit op te wekken. En daar zijn ze aardig goed in, want ze slagen er geregeld in om hun volledige jaarverbruik af te dekken met de eigen productie. Heel jonge koeien zal je op dit bedrijf overigens niet zien. Die gaan naar een andere locatie om op te groeien en komen pas terug wanneer ze hun eerste kalfje gaan krijgen.  

Wat valt er die dag te beleven?

  • Rondleiding in groepen van 25 personen
    • Geschiedenis van het bedrijf komt aan bod met foto's
    • Nieuwe melkveestal
    • Pocketvergister
  • FERM Ruiselede staat met een kraampje oliebollen en dranken

Volzet! Inschrijven kan niet meer