Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Wij en ons bedrijf

We zijn een melkveebedrijf met 280 melkkoeien en 220 stuks jongvee, de ‘opvolgers’ van de melkkoeien. Op 130 hectare land worden diverse gewassen verbouwd: 50 hectare maïs, 5 hectare bieten, 55 hectare gras-klaver, 3 hectare wintertarwe, 10 hectare is permanent grasland en 3 hectare fungeert als bloemen- en perceelrand, een kruidenrijk grasland.

Dit bedrijf bestaat al vier generaties en is met zijn tijd meegegaan! Het melken gebeurt door vier melkrobots. Zo’n robot kan wel 2.500 liter melk per dag verzamelen. Voor het comfort van de koeien kunnen ze niet enkel kiezen wanneer ze gemolken worden, ze kunnen ook uitrusten op waterbedden of genieten van een massage met de koeborstel. Al hun bewegingen worden nauwgezet opgevolgd via een gps-systeem. Zo weet de boer tot in detail hoe het met zijn dieren gesteld is.

Voor de energievoorziening van dit bedrijf wordt een beroep gedaan op 360 zonnepanelen die samen zo’n 86.000 kilowatt-uur elektriciteit maken. Er is op dit bedrijf zeker niet enkel aandacht voor technologie, maar ook voor de mens. Zo zijn ze hier al 15 jaar zorgboerderij. Kwetsbare jongeren en volwassen krijgen hier de kans om deel te nemen aan de bedrijfsactiviteiten.

Wat valt er die dag te beleven?

Volg een van de rondleidingen op het bedrijf. Er is uitleg door leveranciers van het bedrijf. Voor de jongste bezoekertjes is er kinderanimatie voorzien. Verder is er een gezellig terras met eet- en drankgelegenheid. Lokale korte ketenhandelaars zullen hun producten aanbieden. En nog veel meer!

Wist je dat…

De koeien hier verwend worden met een strelende robot, een waterbed en een massage met de koeborstel?

fgf