Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Johan en Huberte Claesen-Vrindts, Kristof en Lore

Melkvee

Vader Johan en zoon Kristof Claesen runnen in Diepenbeek een familiaal melkveebedrijf. Ze hebben natuurlijk ook jongvee, om het aantal koeien in de kudde ook in de toekomst op peil te kunnen houden. De dieren zijn van het ras Fleckvieh, een sterk en duurzaam ras. Melken gebeurt hier niet door de boer, maar wel door drie melkrobots: gesofisticeerde machines waar de koe zelf naartoe kan gaan wanneer ze gemolken wil worden. De machine zorgt er meteen ook voor dat dee koe het juiste rantsoen krijgt. Is er wat mis met het dier, dan krijgt de boer een waarschuwing op zijn gsm zodat hij meteen kan controleren. Je vindt deze twee enthousiaste boeren ook geregeld op de tractor, want ze zorgen zelf voor het ruwvoeder van hun dieren. Daarvoor telen ze mais, gras, gras-klaver en luzerne. Om hun elektriciteitsverbruik zo laag mogelijk te houden, zijn de lampen in de stal led-verlichting en wordt zoveel mogelijk warmte gerecupereerd. De stroom die ze toch nodig hebben, maken Johan en Kristof gedeeltelijk zelf via zonnepanelen op het dak van hun stal. 

Wat valt er die dag te beleven?

Volg een vrije rondgang op het bedrijf. Via wist-je-datjes ontdek je hoe het hier echt werkt.