Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Jan en Hilde Wellens-Vervoort

Vleesvee en zorgboerderij

Het bedrijf van Jan en Hilde Wellens-Vervoort is een heel divers bedrijf. Dit is een kalverbedrijf met maar liefst 1450 kalveren, een pensionstalling voor paarden én en zorgboerderij voor kinderen met een autismespectrumstoornis, of die even in een moeilijke periode zitten. Er zijn hier twee kalverstallen: een biedt plaats aan 550 kalveren, de tweede aan 900 dieren. In deze stal zijn heel wat innovatieve technieken gebruikt. Zo wordt er volledig automatisch gevoederd. Het verwarmen van het water dat hiervoor nodig is, gebeurt met een houtkachel. Omdat zo’n stal voldoend geventileerd moet zijn, werd er een mechanische ventilatie geïnstalleerd
met hogere ventilatiekokers. Dankzij die kokers is er minder emissie en dat is dan weer beter voor het milieu. Jan en Hilde legden ook een infiltratiezone om het regenwater op te vangen dat van het dak loopt.

Wat valt er die dag te beleven?

Sluit aan bij een rondgang doorheen heel het bedrijf: de kalverstal, de loods met het voedersysteem, de paardenstallen, … Overal krijg je mondeling of via bordjes uitleg over wat er precies te zien is. Kinderen kunnen van een paardenritje genieten en natuurlijk wordt ook de innerlijke mens niet vergeten.