Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

GO! Atheneum Heist

Land- en tuinbouwonderwijs

Als land- en tuinbouwschool profileert GO! Atheneum Heist zich binnen het onderwijs als opleidingsverstrekker richting de professionele tuinbouw en de productieve landbouwtak. 
Bij de opstart van het domein Land- en tuinbouw op 1 september 2018 is er bewust voor gekozen om het evenwicht tussen het curriculum plant en dier te bewaren en geen voorafname te doen binnen een van deze twee clusters. Ook het inrichten van een ‘niet-productieve’ studierichting zoals bijvoorbeeld Dierenzorg BSO was een bewuste keuze. Al de studierichtingen op deze school hebben een gegarandeerde arbeidsmarktfinaliteit en sommige zelfs een doorstroom- of dubbele finaliteit wat de leerkansen en de toekomstmogelijkheden van de leerlingen vergroot.
Onderzoekend en ervaringsgericht leren op de klas- en werkvloer is een must om de leerlingen een zo realistisch mogelijk beeld mee te geven van de sector. De vele  samenwerkingen met bedrijven uit de nabije en regionale omgeving zorgen voor afwisseling en uitdaging binnen de diverse studierichtingen.

Wat valt er die dag te beleven?

De land- en tuinbouwafdeling binnen de school opent de deuren voor het grote publiek en geeft een inkijk in de teelttechnieken, landbouwgronden, het machine- en tractorpark en de variëteit aan productiedieren.