Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Familie Vandebroeck

Akkerbouw

Wij en ons bedrijf 

De Patatjeshoeve in Assent (Bekkevoort) is een akkerbouwbedrijf met als hoofdteelt aardappelen, maar Manuel en vader Jos Vandebroeck telen ook suikerbieten, cichorei, wintertarwe, wintergerst en maïs. De aardappelen verkopen ze deels verkocht in hun hoevewinkel en leveren ze elke donderdag ook aan huis in enkele gemeenten rond hun bedrijf. In 2020 kwam er een nieuwe loods, waar ze de aardappelen sorteren en bewaren, maar waarin ze ook een hoevewinkeltje openden. Klanten kunnen kiezen tussen drie soorten aardappelen en allerlei producten van andere land- en tuinbouwers. Duurzame landbouw staat centraal in hun aanpak. Het economische aspect van hun bedrijf is belangrijk, maar wel met maximale aandacht voor het ecologische.  

Wat valt er die dag te beleven? 

Via infoborden op en rond het bedrijf krijg je een beeld van de werkzaamheden. Aan de bar kan je iets drinken en een frietje eten. Er is ook kinderanimatie, met onder meer een springkasteel, traptractoren en een stropiramide voor de jongsten. 

Wist je dat dit bedrijf al dateert van de jaren 20 van de vorige eeuw? 

ffv