Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Familie Van Mieghem

Akkerbouw, melkvee en vleesvee

Wij en ons bedrijf 

Guido Van Mieghem had in het polderdorp Doel, vlak bij de Antwerpse haven, een bedrijf met varkens, vleesvee en akkerbouw. Door de uitbreiding van de haven vertrok hij uit Doel en verhuisde hij zijn bedrijf naar Velzeke, waar hij startte met melkvee. Samen met zijn zoon Bert melk hij nu 75 koeien in een installatie voor telkens 2x6 dieren. Daarnaast houden ze tijdens het stalseizoen ook 50 witblauwe vaarzen. Die zorgen voor ongeveer 25 kalvingen per jaar. De stiertjes worden opgefokt en afgemest in Erwetegem, waar Guido’s andere zoon Filip een melkveebedrijf heeft waar 70 koeien met een robot gemolken worden. Tijdens de zomermaanden verblijven de oudere witblauwe dieren en de drachtige holsteinvaarzen in Doel op de weilanden die Guido er nog kon behouden. Guido, Bert en Filip bewerken 115 ha in Velzeke en Erwetegem, waar ze granen, mais, suikerbieten, aardappelen en gras telen, maar ook nog 25 ha in Doel. Daar telen ze onder meer luzerne en mengteelten in functie van de kiekendief. De boerderij wordt uitgebaat als een geheel, Agro Van Mieghem, met bedrijfszetels in Velzeke en Erwetegem. 

Wat valt er die dag te beleven? 

Tijdens een rondleiding kom je te weten hoe Guido de verhuis van zijn bedrijf heeft verteerd en wat er allemaal komt kijken bij een melk- en vleesveebedrijf. 

Wist je dat Guido zijn bedrijf in Doel moest stoppen door de uitbreiding van de Antwerpse haven?