Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Familie Van Eynde

Varkens

Het bedrijf dat Michaël en zijn gezin uitbaten, met de hulp van zijn ouders, is een gesloten varkensbedrijf. Dat wil zeggen dat de dieren hun volledige levenscyclus op dit bedrijf doorlopen. Het bedrijf telt 320 zeugen. De biggen worden op hun bedrijf gekweekt en afgemest tot vleesvarkens. De varkens krijgen van Michaël de beste zorgen. Alle voeders voor de varkens maakt hij zelf, aangevuld met krachtvoeder van een veevoederfirma. Dat gebeurt in een grote keuken, het hart van het bedrijf. Op zijn akkers verbouwt hij korrelmais. Deze mais zal later deel zal uitmaken van het menu van de varkens. De mest afkomstig van de varkens gebruikt Michael op zijn percelen om een vruchtbare bodem te creëren voor de gewassen. Door op deze manier te werken, kan Michaël de kringloop sluiten en op een duurzame manier varkensvlees produceren. Bovendien is 80% van zijn stallen al emissiearm. Uit deze stallen komt dus veel minder ammoniak terecht in de omgeving. Op een varkensbedrijf is er natuurlijk veel elektriciteit nodig. De aanwezige zonnepanelen op het dak van de stal helpen daarbij. 

Wat valt er die dag te beleven?

Bezoek dit bedrijf in kleine groep. Gelieve 15 minuten voor de start van de rondleiding aanwezig te zijn, zodat we tijdig kunnen starten!

Volzet! Inschrijven kan niet meer

Om de kans te laten aan het grote publiek en om geen bioveiligheidsrisico te creëren vragen wij enkel bezoekers die op geen enkele manier in contact komen met varkens of pluimvee. 

Familie Van Eynde