Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Wij en ons bedrijf

Dit bedrijf is een rasecht familiebedrijf. Ouders Luc en Linda, zoon Pieter en dochter Leen zorgen samen voor alle facetten van de bedrijfsvoering. Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw enerzijds en een gesloten varkensbedrijf anderzijds. Daarnaast heeft de familie Picard ook sterk ingezet op de korte keten door de productie van groenten, fruit en vlees die rechtstreeks van producent naar consument gaan via de hoevewinkel ’t Kasseitje.

Vader Luc bewerkt op gepaste wijze alle akkers. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van precisielandbouw. Zo rijden de tractoren met een heel gevoelige gps en wordt gewas­bescherming toegepast met een speciale dop­ afsluiting op de sproeimachine. Zoon Pieter zorgt op zijn beurt voor groenten, fruit en vlees, met als stokpaardje het kweken van Duroc­-varkensvlees voor de korte keten. Dochter Leen zorgt er dan weer voor dat alle zelf geteelde groenten en fruit en de diverse soorten zelf gekweekt hoevevlees worden verkocht. Op deze manier is de cirkel rond: van producent rechtstreeks naar consument!

Wat valt er die dag te beleven?

Leerrijke rondleiding op het bedrijf met alle facetten: groenten, fruit, akkerbouw, machines en dieren (varkens). Kinderanimatie. Catering en aanbod van eigen hoeveproducten. Er loopt een fietstraject tussen de drie deelnemende bedrijven in Tongeren

Wist je dat…

Er bij ons 120.000 jobs direct afhankelijk zijn van de land- en tuinbouwsector?

fgf