Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Familie Gansbeke

Melkvee en hoevewinkel

De familie Gansbeke pootte vorig jaar in Lokeren een splinternieuwe stal neer, met ruimte voor het melkveebedrijf en daarnaast een educatieve ruimte en een hoevewinkel: Den Boerentoog. Het is de bedoeling om in deze setting de burger dichter bij het bedrijf te brengen en te laten zien welke inspanningen er vandaag worden gedaan voor milieu en dierenwelzijn. En ook voor de mens, trouwens, want arbeidsefficiëntie staat voorop. Er is hier enorm veel te zien! Zo werkt de familie Gansbeke met een biogasinstallatie om hun eigen elektriciteit op te wekken uit de mest van hun koeien. Door dit systeem te gebruiken, is de CO2-uitstoot van het bedrijf verlaagd met 25%. Om de stal zo comfortabel mogelijk te houden voor de dieren, is die voorzien van allerlei technologische hulpmiddelen. Zo is er een mestrobot die er samen met enkele mestschuiven voor zorgt dat de stal altijd zuiver is. Ook het instrooien van de stal gebeurt geautomatiseerd. Het melken gebeurt niet door een robot, maar door de boer zelf. Zo kan die zijn koeien twee keer per dag controleren. 

Wat valt er die dag te beleven?

Kom langs en ontdek hoe de koeien bij de familie Gansbeke leven. Verschillende gidsen vertellen je hoe het bedrijf werkt en zo kom je ook te weten hoe elektriciteit wordt opgewekt uit de mest van de koeien.

Opgelet, vanwege de bioveiligheid kunnen we honden niet toegelaten op dit bedrijf! 

Familie Gansbeke