Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Dirk en Lut Devreese-Vercruyce, Goedele & Michiel en Celine - ‘t Geysenhof

Akkerbouw, melkvee en varkens

Wij en ons bedrijf 

’t Geysenhof in polderdorp Zevekote (Gistel) is het dagelijkse werkterrein van Dirk en Lut. Dirk en Lut vullen de bedrijfstakken van hun veelzijdige bedrijf met akkerbouw, melkvee en varkens zo duurzaam mogelijk in. Op het land verbouwen ze wintertarwe, suikerbieten, maïs, luzerne, gras-klaver en graszaad. Door hun melkvee zo gezond mogelijk te houden, kunnen de dieren zo lang mogelijk voldoende melk geven, wat de duurzaamheid vergroot. Daarom worden alle koeien ter plekke geboren en kopen ze geen runderen aan. Met een voorkoeler, een frequentieregelaar op de vacuümpomp en warmterecuperatie op de koelgroep verbruiken ze zo weinig mogelijk elektriciteit. Dirk en Lut produceren daarnaast zelf groene energie via de zonnepaneleninstallatie en sinds 2019 via een eigen windmolen. Ook bij de 3000 opfokbiggen staat een goede gezondheid centraal. 

De oorlogsbunker die de Duitsers in 1914 op het terrein bouwden, bood niet alleen bescherming, maar had ook ankers om luchtballonnen vast te houden die van op grote hoogte konden observeren en vliegtuigen onderscheppen. 

Wat valt er die dag te beleven? 

Dirk en Lut stellen het bedrijf graag aan je voor tijdens een rondgang in de melkveestal en de jongveestal. Je ziet er de machines die gebruikt worden op het land en komt alles te weten over de ervaring met hun windmolen. Er is kinderanimatie, met onder andere een leeshoek en een heus strokasteel. Lekkerbekken kunnen terecht op de proevertjesstand voor vlees van speciaal gekweekte varkens of aan de bar voor een ijsje of worstje. Van een gids verneem je alles over de oorlogsbunker.