Menu

Proefcentrum voor Groenteteelt en Aardappelteelt

Akkerbouw, Andere, Groenteteelt

Wij en ons bedrijf

PCG en PCA doen aan onderzoek en voorlichting in samenwerking met de overheid, met privébedrijven of met andere onderzoekcentra in binnen- en buitenland. Ze werken rond aardappelteelt, openluchtgroenteteelt, groenteteelt onder beschutting, smaak- en consumentenonderzoek en innovatie. Daarnaast levert PCG diensten zoals informatie rond watermanagement op bedrijven in Waterportaal, maar ook bodemanalyse en bemestingsadvies. De afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG is als enige in Vlaanderen gespecialiseerd in de sensorische analyse van groenten en fruit, waarbij de kwaliteit van groenten en fruit gemeten wordt met behulp van de menselijke zintuigen. Daarnaast voert PCG ook kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek uit via focusgroepen en enquêtes. Thema’s als marketing en ketenontwikkeling komen eveneens aan bod. PCG helpt nieuwe ideeën in de markt te zetten en hiervoor een businessplan uit te werken.

Wat valt er die dag te beleven?

De focus van het bezoek ligt op onderzoek in de aardappelteelt en de smaak van groenten. Je kunt het nieuwe gebouw bezoeken.

www.pcainfo.be
www.pcgroenteteelt.be