Menu

Peter en Veronique De Coninck-Van den Bossche • Fruitbedrijf De Coninck

Fruitteelt

Wij en ons bedrijf

Uit het kleine landbouwbedrijfje van zijn ouders, die zich bezighielden met akkerbouw en veeteelt, groeide de passie van Peter: een fruitbedrijf. Hij kweekt appelen en peren op 12 hectare en doet dat op milieuvriendelijke wijze. Dat wil zeggen dat hij zo veel mogelijk predatoren inzet, waardoor insecten die schade berokkenen aan de appels en peren bestreden worden door hun natuurlijke vijanden. Zo kreeg de roofmijt op het bedrijf bijvoorbeeld de taak om roestmijt en rode spint de bestrijden. De fruitmot (appelmade) krijgt af te rekenen met feromoonverwarring, waardoor die de boomgaarden van Peter links laat liggen. Op die manier kan het fruit mooi uitgroeien en blijft er geen residu van bestrijdingsmiddelen achter op de vruchten. Hagelnetten zorgen ervoor dat de vruchten ook bij een storm beschermd zijn. Peter verkoopt het fruit grotendeels via veiling BelOrta, maar er wordt ook aan huis verkocht. Op die manier wil Peter vers en gezond fruit aanbieden tegen een eerlijke prijs. Klanten die kleine, familiale bedrijven als dat van Peter steunen, verkleinen hun ecologische voetafdruk. Naast appelen en peren worden hier ook wintertarwe, aardappelen, mais en suikerbieten verbouwd.

Wat valt er die dag te beleven?

Volg te voet of met de huifkar een rondleiding op het bedrijf. Ontdek lokale producten op de boerenmarkt. Natuurlijk kan je ook het eigen fruit en de fruitsappen proeven. Voor de jonge bezoekertjes is er kinderanimatie.