Menu

Pascal en Inge Devos-De Saegher • Wambashoeve

Andere, Melkvee

Slapen tussen de koeien

Het melkveebedrijf van Pascal is gelegen in de Vlaamse Ardennen, in de vallei tussen de Muur en de Bosberg, in Geraardsbergen. Het is een historische vierkante abdijhoeve, met een modern melkveebedrijf, waar zeventig hoofdzakelijk roodbonte koeien gemolken worden met een melkrobot. De akkerbouwteelten zijn voornamelijk gericht op ruwvoederwinning voor het melkvee en het jongvee. Gezien de ligging in de vallei heeft het bedrijf veel erosiegevoelige percelen. De bedrijfsvoering wordt hieraan aangepast, bijvoorbeeld door heel wat percelen ploegloos te bewerken. Vanwege de afgelegen ligging van het bedrijf en uit respect voor de omgeving en de natuur, wordt al het afvalwater ter plaatse gezuiverd in een percolatierietveld.
Sinds Pascal het bedrijf overnam van zijn ouders in 2002, is het geëvolueerd van Oost-Vlaams wit-rood melkvee, dat zo’n 125.000 liter melk produceerde, naar het Holsteinras. Daardoor kon hij de productie opdrijven naar ruim 650.000 liter op dit moment. Hierbij focuste hij niet alleen op een hogere productie, maar ook op een gezondere koe. Sinds enkele jaren staat het bedrijf ook in de top 3 qua bedrijfsexterieur.
Om de liefde voor de streek en voor de sector ook te delen met anderen, zijn ze in 2004 in de abdijhoeve gestart met een B&B, die dit jaar omgevormd werd naar een vakantiewoning.

Wat valt er die dag te beleven?

Er zijn rondleidingen en er is kinderanimatie. In Geraardsbergen zijn er nog veel melkveehouders die hun melk verwerken tot matten voor de Geraardsbergse mattentaarten. Hoe dat in zijn werk gaat, kom je te weten. Je kunt er ook proeven en kopen.