Menu

Jan en Patrick Van der Velpen

Andere, Fruitteelt

Oog voor duurzaamheid

Twintig jaar na de overname van het ouderlijk bedrijf doet fruitbedrijf Van der Velpen opnieuw mee aan de Dag van de Landbouw. Patrick en Jan telen Doyenné en Conference, maar ook een tiental appelsoorten met hoeveverkoop. Vernieuwingen in appelrassen en verbetering van het productieproces zijn een permanente drijfveer in de verdere verduurzaming van hun productie. Via een nieuw stikstofonderzoeksproject worden de bodemkarakteristieken momenteel diepgaander onderzocht met een bodemscanner, als opstap naar precisiefruitteelt.
Energie en klimaat vormen het tweede luik van deze publieksdag, met onder andere toelichting over de duurzame ammoniakkoeltechniek, gecombineerd met zonnepanelen. De klimaatwijziging vormt een grote uitdaging bij het telen op het vlak van de bodemvochtvoorziening, een wijzigend ziekte- en plagencomplex en de oogstbescherming (hagelnetten). Bijzonder innoverend in dit verband (met demo!) is een nieuw  onderzoeksproject van de KU Leuven om via waterstofpanelen brandstof aan te maken uit licht en lucht.

Wat valt er die dag te beleven?

Van 13 tot 18 uur zijn er doorlopend rondleidingen, met aansluitend toelichting over de onderzoeksprojecten (Bodemkundige Dienst, Innovatiesteunpunt, KU Leuven). Er zijn ook muzikale intermezzo’s, proeverijen, eet- en drankstand en animatie.

Doe mee aan onze kleurwedstrijd!

Info kleurwedstrijd zie: http://vandervelpen.eu. Er is een verrassing voor kinderen (lagere school) die deelnemen aan de kleurwedstrijd. Download hier onze kleurtekening.