Menu

Dirk en Griet Vandecandelaere-Cornelis, Arno, Tijs en Lieze • Hoeve Bernekouter

Melkvee

Wij en ons bedrijf

Hoeve Bernekouter telt 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Dirk en Griet hebben bewust gekozen voor een reeks milieuvriendelijke investeringen. Zo zorgen zonnepanelen op de stal ervoor dat ze hun eigen elektriciteit opwekken en het water wordt verwarmd met een zonneboiler. Ze werken ook energiezuinig, want de melk gaat door een voorkoeler voor ze in de melktank terechtkomt. Daardoor heeft die tank minder energie nodig om te koelen. Ook een deel van het spoelwater van de melkmachine wordt gerecupereerd. Gras en mais, de voedergewassen voor de koeien, worden grotendeels op het eigen bedrijf geteeld. Voor de familie is het heel belangrijk dat de koeien niet alleen in de stal verblijven, maar zich ook minstens zes uur per dag buiten in de weide kunnen uitleven. Omdat je niet kunt controleren hoeveel en welk gras de koe op de weide eet, geeft zo’n weidekoe vaak wat minder melk. Maar de weidegang heeft anderzijds een heel positief effect op de gezondheid van de klauwen.

Wat valt er die dag te beleven?

Je kan het groeiproces van kalf tot melkkoe zien. Meerdere gidsen geven rondleidingen. Wil je liever in je eentje het bedrijf verkennen? Dat kan ook. Onderweg kom je informatieborden tegen met weetjes over de dieren en de landbouw in het algemeen. Voor de jongste bezoekers is er kinderanimatie.

In de onmiddellijke omgeving nemen nog 2 andere bedrijven deel! Via een autovrije wandel- en fietszone kan je ze gemakkelijk bereiken.

Wil je weten wat er met onze melk gebeurt? Bezoek dan zeker ook Milcobel.