Menu

Als gevolg van de richtlijnen van het Federaal voedselagentschap rond de Afrikaanse varkenspest in ons land zal dit bedrijf zondag niet deelnemen aan Dag van de Landbouw.

Akkerbouw, Varkens

Patrick en Rika Horten-Derwa en Sander

Tussen de varkens

Rika Derwa en haar man Patrick Horten baten samen dit gemengde bedrijf uit in Millen. Zij zijn de derde generatie aan het roer. Hun zoon Sander is een jaar geleden mee in het bedrijf gestapt. Ze houden varkens maar telen daarnaast ook akkerbouwgewassen: gerst, bieten, tarwe en maïs. Sinds kort zijn zij ook gestart met thuisverkoop van hoevevlees.
Het bedrijf streeft ernaar om CO2-neutraal te zijn. Het grote zonnepanelenpark en de mini-wkk (warmtekrachtkoppeling) op Belgisch koolzaad dragen daaraan bij. Het bedrijf heeft eveneens als doel om zo weinig mogelijk ammoniak uit te stoten. Daarvoor houden ze de zeugen op stro (emissiearm en zeer diervriendelijk) en installeerden ze een grote biologische luchtwasser in de nieuwste stallen.

Wat valt er die dag te beleven?

Iedereen is welkom. Je kunt op het bedrijf rondlopen en komen kijken naar de varkens en biggen. Je kunt ook proeven van het hoevevlees. Op afgesproken uren zijn er rondgangen met een gids. Voor de kleinsten is er een stropiramide en een fotomoment met een biggetje.