Menu

Als gevolg van de richtlijnen van het Federaal voedselagentschap rond de Afrikaanse varkenspest in ons land zal dit bedrijf zondag niet deelnemen aan Dag van de Landbouw.

Akkerbouw, Andere, Varkens

Mieke en Luc Verniest-De Reu • Zwalmbeekhoeve

Vlaamse Ardennenvarken

Wij hebben ons gemengd varkens-akkerbouwbedrijf overgenomen in 2006. Sindsdien hebben we het  uitgebouwd tot een volledig gesloten varkensbedrijf, met zeugen en vleesvarkens. Als ‘Schoonste boerin’ vind ik milieuvriendelijk produceren enorm belangrijk. Daarom proberen wij de ecologische voetafdruk van ons bedrijf waar mogelijk te verlagen. Zo hebben we zonnepanelen geplaatst om in onze eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien. Regenwater wordt volop gerecupereerd voor gebruik op ons bedrijf en de mest wordt volledig lokaal gebruikt op akkers. Ook het voeder voor de varkens mengen we zelf, met korrelmaïs en granen die we telen, aangevuld met een halfvoeder dat uitsluitend bestaat uit grondstoffen die in ons eigen land of de buurlanden geteeld worden.
Ons varkensvlees wordt volledig afgezet op de binnenlandse markt, onder andere via korteketenverkoop van vleespakketten van 5 of 10 kg op ons bedrijf. Wij produceren sinds kort ook het Vlaams Ardennenvarken. Deze varkens worden gehuisvest op stro en krijgen een voeder op basis van zeewier en algen. Voor deze dieren kiezen we een specifieke eindbeer als vaderlijn. Dit speciale stukje varkensvlees wordt in Gent verdeeld via Cabane Banane.

Wat valt er die dag te beleven?

Er zijn rondleidingen doorheen het bedrijf, waarbij je uiteraard ons Vlaams Ardennenvarken kunt bewonderen. Er wordt een ‘Share fair’ georganiseerd, waarop geoogste groenten en landbouwproducten geruild kunnen worden. Uiteraard is er kinderanimatie: een tekenwedstrijd, ponyritjes, kinderboerderij …
Er is gelegenheid voor hoeveproevertjes en je kunt deelnemen aan de korteketenverkoop.