Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

De Winning maatwerk

Akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt, melkvee en pluimvee

De Winning is een heel bijzonder bedrijf. Het is veel meer dan enkel een boerderij! De Winning is een sociale, inclusieve onderneming. Mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen omdat ze bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben, kampen met psychosociale problemen of met een taalachterstand zitten, vinden hier hun plek. De activiteiten van De Winning spitsen zich toe op biologische land- en tuinbouw, maar ook op natuur- en groenbeheer, voeding en horeca. Op het biologische land- en tuinbouwbedrijf melken de medewerkers de koeien en telen ze wel 60 soorten groenten en fruit. De opbrengst wordt verwerkt in de eigen keuken en bakkerijen tot producten onder de merknaam KarWij. Die naam moet garanderen dat het hier om eerlijke en gezonde voeding gaat. Het aantal schakels tussen de boerderij en de klanten is beperkt. Er loopt bijna letterlijk een rechte lijn van de boerderij via de keuken naar de hoevewinkel en de eigen bistro’s. De Winning levert ook soep en broodjes aan scholen, bedrijven en gemeenten én verzorgt de catering op recepties en vergaderingen.  

Wat valt er die dag te beleven?

Beleef de filosofie van De Winning in het echt!