Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Bert en Mieke Weytens-Van Eetvelde, Emma, Janne, Livia, Marta en Klara

Melkvee

Wij en ons bedrijf 

Aan de voet van de Vlaamse Ardennen hebben Bert Weytens en Mieke Van Eetvelde een gespecialiseerd melkveebedrijf met 75 koeien en bijbehorend jongvee. Mieke werkt buitenshuis, maar haar opleiding tot dierenarts komt thuis goed van pas. Er is veel aandacht voor het welzijn van de koeien. Ze krijgen het nodige comfort en een uitgebalanceerd rantsoen en halen daardoor een melkproductie van 9500 liter per jaar. 

Een loonwerker doet hier heel wat van het werk op het land, waardoor Bert en Mieke meer aandacht kunnen besteden aan hygiëne en de gezondheid van de koeienklauwen. Zowel de koeien als het jongvee gaan grazen in de weide. Om zoveel mogelijk ruwvoer van goede kwaliteit te kunnen geven, telen Bert en Mieke zelf gras, gras-klaver, mais en wintergerst. Ook de perspulp van de suikerbieten die ze telen wordt vlot ingeschakeld in het rantsoen. Zo streven Bert en Mieke naar melk van een goede kwaliteit. Volgens de bedrijfsboekhouding halen de koeien al 2 jaar na elkaar meer dan 800 kg vet en eiwit per jaar. Dit bedrijf is ook erkend als zorg- en bezoekboerderij (Beleef de boerderij en Melk4kids). 

Wat valt er die dag te beleven? 

Ontdek hoe Bert en Mieke vooral aandacht hebben voor het welzijn van hun melkkoeien. Zo hebben ze de laatste jaren al veel geïnvesteerd in ligcomfort, een mestrobot, een koeborstel en een goede huisvesting voor de kalveren. 

Wist je dat dit bedrijf in 2021 behoorde tot de kwaliteitsmelkers van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen?