Menu

Het begint bij ons

Zondag 15 september organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 37ste keer de Dag van de Landbouw. Een vijftigtal agrarische ondernemers en hun familie stellen dan hun loodsen, stallen en serres open voor het Vlaamse publiek. Wie houdt van lekker en gezond voedsel, van recreatie in de groene open ruimte en van het uitzicht op velden en beemden is van harte welkom. Want boeren en tuinders zorgen er voor. En zij doen dat goed.

‘Het begint bij ons’

Met deze slogan verwijst de Dag van de Landbouw naar het land- en tuinbouwbedrijf als plek van oorsprong van veel ‘producten’ die de Vlaming belangrijk vindt. Vers en gevarieerd voedsel, kleurrijke bloemen en planten, mooie sierstruiken , recreatie- en verblijfsmogelijkheden dicht bij huis in een authentiek kader, verscheidenheid in het landschap… dat begint allemaal bij het werk van boeren en tuinders en hun gezin.

Met veel kennis van dier en plant werken zij. Met vakmanschap en technisch vernuft. Met innovatieve milieu- en energietoepassingen. Met zorg voor de kwaliteit van water, bodem en lucht. Met liefde voor hun stiel en hoop op een billijke vergoeding voor de inzet van hun werk en hun investeringen. Al was dit het voorbije jaar helemaal niet vanzelfsprekend. De kosten lagen dikwijls hoger dan de prijzen waaraan de producten verkocht konden worden. Daarom werd  er in het voorbije jaar enkele keren actie gevoerd  bij de Europese Commissie in Brussel voor een Europese crisisaanpak en een betere prijsvorming dank zij een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. In eigen land werd overleg gepleegd met alle schakels van de keten tussen producent en consument om de kosten en de baten gelijkmatig te verdelen.

Het mag dan al geen rozengeur en maneschijn in de sector zijn, met de Dag van de landbouw willen Boerenbond en Landelijke Gilden op de eerste plaats een positief verhaal brengen. Het doel van deze opendeurdag was en blijft de afstand tussen producent en consument te verkleinen. Het thema ‘Het begint bij ons’ wijst daar op.

Vernieuwing werkt

Wie een land- of tuinbouwbedrijf bezoekt merkt hoeveel vernieuwingen er in de recente jaren doorgevoerd werden. Bijna de helft van de bedrijven heeft in innovatie geïnvesteerd. Deze vernieuwingen kunnen zich op verschillende domeinen situeren: producten, productiemethodes, serre- en stalinfrastructuur, machines, automatisatie, verkoop en marketing, energiebesparing en –productie, milieu- en natuurzorg… De Dag van de Landbouw biedt een uitgelezen kans om met de Vlaamse land- en tuinbouw anno 2019 kennis te maken.

Komt dat zien!

Boerenbond en Landelijke Gilden selecteerden in totaal 42 bedrijven, verspreid over alle provincies. Het zijn melk- en vleesvee-, akkerbouw-, pluimvee- en loonwerk-, groenten-, sierteelt- en fruitbedrijven. Innovaties worden voorgesteld en soms zijn er producten recht van de boer te proeven. Er zijn rondleidingen voorzien, ook op kindermaat. De randanimatie wordt niet uit het oog verloren: geleide wandelingen naar de velden of plantages, boerenmarkten, infostands,…In enkele provincies werkt men met zogenaamde clusters. In zo’n cluster liggen de deelnemende bedrijven dicht bij elkaar en zijn ze verbonden met een fiets- of wandelroute. Zo is er kans om meerdere bedrijfsbezoeken te combineren tot een heuse namiddaguitstap. Ook aan (kinder)animatie werd gedacht. Kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen, in maïsdoolhoven en strospeelhoeken. Zelf kan je genieten van een hoeve-ijsje, een potje verse hoevezuivel, een pannenkoek of een frisse pint.

Op zondag 15 september zijn jij, je familie en vrienden verwacht op de bedrijven van de 37ste Dag van de Landbouw.