Menu

Pieter en VIcky Van Merhaeghe-Roman en Maxime

Akkerbouw, Melkvee

Melkrobot in actie

Pieter en Vicky namen het bedrijf over van Pieters ouders. In 2013 bouwden ze een nieuwe melkveestal met 70 ligboxen. De koeien worden door een melkrobot gemolken. De aardappelen die Pieter en Vicky telen, worden opgeslagen in hun aardappelloods.

Wat valt er die dag te beleven?

Tijdens rondleidingen kom je meer te weten over dit melkvee- en akkerbouwbedrijf. Je ziet de melkrobot in actie.