Menu

Luc en Annick Lauwereys, Keanu, Quinten en Kjento

Melkvee

Melk- en mestrobot

Met Keanu ging de derde generatie hier aan de slag. In 2016 hebben ze een nieuwe melkveestal in gebruik genomen. De 110 koeien worden dagelijks gemolken door een melkrobot. Een mestrobot houdt de stal mee proper. Het ruwvoeder voor de koeien telen ze hier zelf.

Wat valt er die dag te beleven?

Aan de hand van wist-je-datjes kom je meer te weten over dit melkveebedrijf. Er is een rondrit met tractor of huifkar, en een demonstratie schapen drijven. De kinderen kunnen deelnemen aan een tekenwedstrijd ofmet stoepkrijt aan de slag gaan. Nadien kan je genieten van een frietje, pannenkoeken of rijstpap.