Menu

Koen Tierens en Inge Vermeesch • de Plukheyde

Andere

Boer en consument

Koen is twee jaar geleden gestart met ‘de Plukheyde’. Hij teelt groenten, kruiden en kleinfruit. Bij CSA of Community Supported Agriculture draait het eigenlijk om een win-winsituatie voor boer en consument. De consument betaalt aan het begin van het jaar een vaste bijdrage, een soort abonnement. In ruil bezorgt Koen hen pakketten met dagverse seizoensgroenten en fruit van zijn veld.

Wat valt er die dag te beleven?

Tijdens een rondleiding op de akker krijg je uitleg over de teeltrotatie, over biodiversiteit … Met de groenten van dat moment wordt iets lekkers gemaakt waar je van kan proeven. Voor de kinderen zijn er volksspelen.

Let op: GPS via Kampenhoutsebaan 38