Menu

Familie Heirman-Van Goethem • Hoeve Den Bookhamer

Akkerbouw, Andere, Melkvee

Melkkoeien en een aardappelautomaat

Stefaan en Christel namen in 2006 het bedrijf over van de ouders van Stefaan. In de jaren daarna werkten ze verder aan selectie en bedrijfsoptimalisatie. Het hele jaar besteden ze zorg aan de aardappelteelt.
De aardappelen worden verpakt en verkocht via thuisverkoop. Daarvoor plaatsten Stefaan en Christel in 2009 een aardappelautomaat. Ondertussen groeide de veestapel, daarom investeerden ze in 2015 in een nieuwe melkveestal, met het oog op een beter comfort voor koe en boer. Stefaan melkt tweemaal per dag, in een zij-aan-zij melkinstallatie (2 x 10). Het bedrijf telt vandaag 100 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Paul en Geertrui, de ouders van Stefaan, helpen mee met de dagtaken en het werk op het land. Voederen gebeurt altijd 's morgens, met een voedermengwagen. De belangrijkste gewassen zijn gras en maïs.

Wat valt er die dag te beleven?

Boeiende rondleidingen nemen je mee door het bedrijf. De gidsen leggen je de voeding en huisvesting van de dieren uit en vertellen allerhande leuke weetjes. Er is een tentoonstelling van nieuwe landbouwmachines, een demonstratie vlegeldorsen en vlasbewerking, vendelen en wimpelen. Geniet na je bezoek van een hapje en drankje. Door opdrachten uit te voeren kunnen kinderen het 'Boerenknechtdiploma' behalen.
Op zaterdag 16 september ben je welkom voor een gezellig eetfestijn met warme beenham à volonté (inschrijven via 052 45 08 18).

Plattelandsklassen

Plattelandsklassen vzw voorziet, als landbouweducatieve dienst van Landelijke Gilden, een interactieve stand met materialen rond landbouw- en plattelandseducatie voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs.
De eerste 50 leerkrachten krijgen, op vertoon van hun lerarenkaart, een gratis didactisch pakket rond landbouw, platteland en voeding.